ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 25 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในแคมเปญ ฉลองจำนวนผู้ติดตามครบ 12,500 friends ของ LINE Official Account ของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลห้องพัก Two Bedroom Themed Family Suite รวมอาหารเช้า มูลค่า 36,251.60 บาท จำนวน 1 รางวัล 
-ผู้โชคดี คุณสุวิทย์ เลาประเสริฐสุข

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลห้องพัก Executive Balcony Room รวมอาหารเช้าและการเข้าใช้บริการเอ็กเซ็คคิวทีฟ เลาจน์ มูลค่า 19,538.20 บาท จำนวน 3 รางวัล 
-ผู้โชคดีท่านที่ 1 คุณสาริน อาชานานุภาพ
-ผู้โชคดีท่านที่ 2 Khun Nantawan Damrikla
-ผู้โชคดีท่านที่ 3 Khun Suzanne Johnston

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลรับประทานอาหารเที่ยงหรือมื้อค่ำ 3 คอร์สที่ห้องอาหารอลาตี้ มูลค่า 2,942.50 บาท จำนวน 10 รางวัล 
-ผู้โชคดีท่านที่ 1 Khun Kitinat Teeraprapawong
-ผู้โชคดีท่านที่ 2 คุณกตัญญ์ วัฒนวิบูลย์    
-ผู้โชคดีท่านที่ 3 คุณนพีพัฒน์ วรวัฒน์พาณิชย์
-ผู้โชคดีท่านที่ 4 คุณวิทวัส ธนกิจเกษม    
-ผู้โชคดีท่านที่ 5 คุณปฏิมา สูนย์โรค    
-ผู้โชคดีท่านที่ 6 Khun Thanyaorn Chongkamanont 
-ผู้โชคดีท่านที่ 7 คุณมณีรัตน์ ม่วงมีค่า
-ผู้โชคดีท่านที่ 8 Khun Ratchapa Phiandee
-ผู้โชคดีท่านที่ 9 คุณกษิดิศ ขาวโต
-ผู้โชคดีท่านที่ 10 Khun Sopawadee Chanthaworn

รางวัลที่ 4 กิ๊ฟเซ็ตขนมกูเกิลฮัพฟ์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น มูลค่า 738.30 บาท จำนวน 11 รางวัล 
-ผู้โชคดีท่านที่ 1 Khun Sittipong Na wong    
-ผู้โชคดีท่านที่ 2 คุณจริยาทิพย์ จิตรสุจริต
-ผู้โชคดีท่านที่ 3 Khun Jaturon Poovieng
-ผู้โชคดีท่านที่ 4 Khun Nattiphat Chaiwattanapong
-ผู้โชคดีท่านที่ 5 Khun Lalita Jiravatsayarak    
-ผู้โชคดีท่านที่ 6 Khun Phumpong Watanaprakornkul
-ผู้โชคดีท่านที่ 7 คุณสุวิชญา จำรูญสวัสดิ์    
-ผู้โชคดีท่านที่ 8 คุณพิดารัตน์ ชี้ทางดี
-ผู้โชคดีท่านที่ 9 คุณอัจฉรา สุวิเดชโกศล
-ผู้โชคดีท่านที่ 10 คุณภีมพันธ์ พูลสมบัติ
-ผู้โชคดีท่านที่ 11 คุณอรนภา รู้การนา

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับรางวัลมีดังต่อไปนี้:
1.    จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีไลน์ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยจะต้องเป็นผู้ติดตามบัญชีไลน์ออฟฟิเชียลของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ Line ID: @Siamkempinskihotel  
2.    ผู้โชคดีต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเองที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ พร้อมสำเนา 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมหลักฐานการตอบคำถามที่ส่งไปที่อีเมล์มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ในวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 18:00 น. หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
3.    ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
4.    บัตรกำนัลที่ผู้โชคดีจะได้รับสามารถใช้ได้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลนี้ในวันที่ 12-14 สิงหาคม และ 13-15 ตุลาคม 2565
5.    บัตรกำนัลห้องพักโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ผู้โชคดีได้รับมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 บาท ทางโรงแรมจะดำเนินการในส่วนของภาษี หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5% จากมูลค่าของรางวัล

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดและการตัดสินของคณะกรรมการของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

Terms and conditions: 
1.    This campaign is limited to one prize per one LINE account. Participants must be Thai nationals or expats resident in Thailand and must be followers of Siam Kempinski Hotel Bangkok’s LINE Official Account Line ID: @Siamkempinskihotel.
2.    The lucky winners must come to claim their prizes in person at Siam Kempinski Hotel Bangkok by bringing their original identification card or passport, along with a signed copy. A proof-of-participation email and all three correct answers are required to claim the prize. Prizes can be claimed every Monday to Friday from 9:00 to 18:00 hrs by 17 October 2022 (except public holidays). Prizes claimed after 17 October 2022 will be considered invalid. 
3.    The prizes cannot be exchanged, are non-transferable and may not be redeemed for cash.
4.    The prizes are in a gift voucher form and valid until 30 November 2022. Blackout dates are 12–14 August and 13–15 October 2022.
5.    For prizes valued above THB 1,000, Siam Kempinski Hotel Bangkok will absorb the 5% withholding tax. 

Terms and conditions apply, and the decision of Siam Kempinski Hotel Bangkok is final.